Kontaktné údaje

Fakturačná adresa:

CITY GASTRO s.r.o.
Sliačska 1E
831 02 Bratislava

IČO: 46 323 279
DIČ: 2023335237
IČ DPH: SK 2023335237
BANKA: UNICREDIT
č. u.: 135 729 8000/1111
IBAN: SK50 1111 0000 0013 5729 8000
SWIFT: UNCRSKBX
Zápisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel Sro, Vložka číslo: 75649/B

Kancelária:

Sliačska 1E
831 02 Bratislava

Kontakt:

Hana Piváková, office manager
tel. č.: 0948 929 323
e-mail: sekretariat@citygastro.sk

Kontaktný formulár