STRAVOVANIE V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Stravovanie v domovoch sociálnych služieb je špecifickým odvetvím gastronómie. Špecializujeme sa práve na túto oblasť a venujeme sa jej komplexne a maximálne profesionálne. Vychádzame z idey, že správna výživa zásadne prispieva ku kvalite a dĺžke života v seniorskom veku.

Našim klientom – seniorom pripravujeme stravu, ktorá je chutná a zároveň spĺňa všetky požadované kritériá. Pre obyvateľov domovov sociálnych a opatrovateľských služieb zabezpečujeme vyváženú stravu zodpovedajúcu ich veku, ako aj stravovanie podľa špecifických diét. Výber jedál, skladby jedálnych lístkov a receptúry zostavuje pre nás certifikovaná diétna sestra.

Naše referencie

Domov sociálnych služieb Archa

Senior centrum Staré Mesto

Domov jesene života

Dom seniorov Rudi

Zariadenie pre seniorov Gerium

Domov sociálnych služieb Rozsutec

Liečebňa sv. Františka Prievoz

OZ Gomat Lamač

Stredisko sociálnych služieb Petržalka Vavilovova

Stredisko sociálnych služieb Petržalka Mlynarovičova

K nášmu know-how v tejto oblasti okrem klasického stravovania v seniorských centrách patrí aj pravidelné zabezpečovanie stravovania pre seniorov formou rozvozu stravy až k nim domov. Robíme tak v súčinnosti so strediskami sociálnych služieb alebo s mestskými časťami a týmto spôsobom sa staráme o seniorov vo viacerých bratislavských lokalitách:

Naše referencie

Seniori v Petržalke – v spolupráci s miestnym úradom Petržalka

Seniori v Starom Meste – v spolupráci s terénnou službou

Seniori vo Vrakuni – v spolupráci s miestnym úradom Vrakuňa

Prihláste sa na odber newslettra