Len dobré jedlo

Naše služby
:n

Naša spoločnosť je certifikovaná systémom manažérstva kvality

Naša spoločnosť je certifikovaná systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 22000

Autorizačný kód normy: ISO 9001 č.4213544, ISO 22000 č.4213544

Naše prevádzky